ΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΣΚΙΝΑ

Πλαστικά κόσκινα PU

Πλαστικά κόσκινα PU (Πολυουρεθάνης), είναι κατάλληλα για υγρό κοσκίνισμα πολύ φθοροποιών υλικών. Διαθέτουν επίπεδη επιφάνεια και μεγάλη ευλυγισία, παρουσιάζουν μειωμένο θόρυβο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα μεταλλικά κόσκινα. Μπορούν να παραδοθούν σε τεμάχια με χούφτες τάνυσης ή χωρίς, με τετράγωνα, στρογγυλά ή επιμήκη ανοίγματα.

Ελαστικά κόσκινα

Ελαστικά κόσκινα είναι κατάλληλα για αντοχή στην κρούση από χονδρά υλικά (πρωτογενές κοσκίνισμα). Λόγω της μεγάλης ελαστικότητας τους αποφεύγεται το φράξιμο τους.

Previous slide
Next slide

ΘΕΩΡΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΑΣ ΟΧΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΑΣ!

Scroll to Top